T.S.L. družba za transport in skladiščenje

Z vami od leta 1991

Prevoz s silosi

Naša glavna dejavnost je transport razsutega in praškastega tovora s silo cisternami. 

Prevoz s ceradami

Naše poslanstvo je zagotavljanje pravih dobrin in storitev ter  izvajanje kakovostnih logističnih storitev.

Optimizacija

Z analizo obstoječih procesov svojim strankam ponujamo tudi napredne in inovativne rešitve.

Skladiščenje

Vaše blago lahko skladiščimo v naši dislocirani enoti Potok pri Komendi. Nudimo prostore za skladiščenje različnih materialov. 

O PODJETJU

Zgodovina

 • Podjetje T.S.L. d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 1991. Ustanovitelja in lastnika podjetja sta Lojze in Helena Ščap. Podjetje se skozi leta raslo in se razvijalo ter širilo svojo dejavnost.

 • Naše podjetje je skozi večletno obdobje postalo uveljavljeno na transportnem trgu, razširili smo obseg dela, s kvalitetnimi in pravočasnimi storitvami, ki so prepričale naše stranke. Že več kot 20 let imamo stalne in zadovoljne domače in tuje stranke.

 • Specializirali smo se za naslednje vrste prevozov:

  • Prevoz razsutih materialov v silo cisternah (soda, pentahidrat, glinica, kremenčev pesek, kalcit, soda, ogljikov prah, granulati, minerali),
  • prevoz ADR vnetljivih in praškastih materialov v silo cisternah (kalcijev karbid, kalcijev silicij, strupi, sodiumpercarbonate),
  • prevoz ravnega stekla,
  • prevoz s ceradami in mega prikolicami (prevoz paletnega tovora).

 • Z dobro organizacijo in vodenjem želimo zagotoviti kvalitetne storitve, prijazno delovno okolje ter dobro in uspešno organizacijsko klimo.

 • Pomembna lastnost našega podjetja je tudi odprtost za spremembe in novosti, s tem tudi sposobnost prilaganja okolju. Radi širimo naše možnosti poslovanja ter sprejemamo inovacije.

O PODJETJU

Poslanstvo in vizija

 • Naše poslanstvo so:

  • Dobri odnosi s kupci,
  • preseganje pričakovanj naših kupcev z znanjem in medsebojnim zaupanjem,
  • izvajanje kakovostnih logističnih storitev,
  • zagotavljanje prave dobrine in storitev, na pravem mestu ob praveč kasu, količini in kakovosti.

 • Naša vizija pa je:

  • Da postanemo ključni del kvalitetnejših in zaneslivejših transportnih storitev,
  • da temeljimo na širjenju dejavnosti, inovativnosti, izboljšavah in izkoriščanju tržnih priložnosti.

Temeljne vrednote

 • Verjamemo, da posle ustvarjajo ljudje in ne podjetja.

 • Odgovornost – do kupcev, zaposlenih in družbenega okolja.

 • Odprtost – za spremembe, novosti in napredek.

 • Gospodarnost – ki za nas predstavlja preudarno in spoštljivo ravnanje z viri, ki jih upravljamo.

 • Prilagajanje spremembam v okolju.

 • Stalen razvoj, učenje in izpopolnjevanje.

 • Kakovost in skrb za okolje – delujemo z zavestjo, da so posodobitve in skrb za okolje ter moderniziran vozni park pomembni za prihodnost podjetja

 • Sproščen odnos med zaposlenimi, prijetno delovno okolje in organizacijska klima, ki zaposlenim zagotavlja osebno rast in socialno varnost.