Temeljne vrednote

  • Posle ustvarjajo ljudje in ne podjetja
  • Odgovornost – do kupcev, zaposlenih in družbenega okolja
  • Odprtost - za spremembe, novosti, napredek
  • Gospodarnost - ki pomeni preudarno in spoštljivo ravnanje z viri, ki jih upravljamo
  • Prilagajanje - spremembam v okolju
  • Stalen razvoj, učenje in izpopolnjevanje
  • Kakovost in skrb za okolje – podjetje deluje z zavestjo, da so posodobitve in skrb za okolje ter moderniziran vozni park pomembni za prihodnost podjetja
  • Sproščen odnos med zaposlenimi, prijetno delovno okolje in organizacijska klima, ki zaposlenim zagotavlja osebno rast in socialno varnost
Ogledov: 7854

Sedež podjetja

Brniška cesta 62
1217 Vodice

 

Poslovna enota

Potok pri Komendi 15
1218 Komenda

 

Tel.:00386 (0)1 8345 240

Tel.:00386 (0)1 8345 241

Fax.:00386 (0)1 8345 245

info@tsl-transport.si

 

Naša lokacija