Temeljne vrednote

 • Posle ustvarjajo ljudje in ne podjetja
 • Odgovornost – do kupcev, zaposlenih in družbenega okolja
 • Odprtost - za spremembe, novosti, napredek
 • Gospodarnost - ki pomeni preudarno in spoštljivo ravnanje z viri, ki jih upravljamo
 • Prilagajanje - spremembam v okolju
 • Stalen razvoj, učenje in izpopolnjevanje
 • Kakovost in skrb za okolje – podjetje deluje z zavestjo, da so posodobitve in skrb za okolje ter moderniziran vozni park pomembni za prihodnost podjetja
 • Sproščen odnos med zaposlenimi, prijetno delovno okolje in organizacijska klima, ki zaposlenim zagotavlja osebno rast in socialno varnost

Poslanstvo in vizija

POSLANSTVO

 • dobri odnosi s kupci
 • z znanjem in medsebojnim zaupanjem bomo presegli pričakovanja naših kupcev
 • izvajanje kakovostnih logističnih storitev
 • zagotavljanje prave dobrine in storitve, na pravem mestu ob pravem času, količini in kakovosti

 

VIZIJA

 • da postanemo ključni del kvalitetnejših in zanesljivejših transportnih storitev
 • temeljimo na širjenju dejavnosti, inovativnosti, izboljšavah in izkoriščenju tržnih priložnosti.

Zgodovina podjetja

Podjetje T.S.L. d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 1991. Ustanovitelja in lastnika podjetja sta Lojze in Helena Ščap. Podjetje se skozi leta raslo in se razvijalo in širilo svojo dejavnost. Naše podjetje je skozi večletno obdobje postalo uveljavljeno na transportnem trgu, razširili smo obseg dela, s kvalitetnimi in pravočasnimi storitvami, ki so prepričale naše stranke. Že več kot 20 let imamo stalne in zadovoljne domače in tuje stranke.

Specializirali smo se za naslednje vrste prevozov:

 • prevoz razsutih materialov v silo cisternah (soda, pentahidrat, glinica, kremenčev pesek, kalcit, soda, ogljikov prah, granulati, minerali)
 • prevoz ADR vnetljivih in praškastih materialov v silo cisternah (kalcijev karbid, kalcijev silicij, strupi, sodiumpercarbonate)
 • prevoz ravnega stekla
 • prevoz s ceradami in mega prikolicami (prevoz paletnega tovora)

Z dobro organizacijo in vodenjem želimo zagotoviti kvalitetne storitve, prijazno delovno okolje in dobro ter uspešno organizacijsko klimo.

Pomembna lastnost našega podjetja je tudi odprtost za spremembe in novosti, s tem tudi sposobnost prilaganja okolju. Radi širimo naše možnosti poslovanja ter sprejemamo inovacije. 

Sedež podjetja

Brniška cesta 62
1217 Vodice

 

Poslovna enota

Potok pri Komendi 15
1218 Komenda

 

Tel.:00386 (0)1 8345 240

Tel.:00386 (0)1 8345 241

Fax.:00386 (0)1 8345 245

info@tsl-transport.si

 

Naša lokacija